више о овој услузи Центра испод

Новчана помоћ

Право на новчану помоћ из овог закона може остварити појединац неспособан за рад, који нема властитих прихода или чији су укупни приходи за издржавање испод нивоа новчане помоћи утврђене законом о социјалној заштити, који нема вишак стамбеног простора, који нема другу имовину из чије се вриједности могу осигурати средства за издржавање, који нема обвезнике издржавања у складу са Породичним законом или ако ти обвезници издржавања због инвалидности и друге објективне спријечености нису у могућности и способни да га издржавају и извршавају обавезу издржавања.

Право на новчану помоћ из овог закона може остварити породица у цјелини чији чланови нису способни за рад, који немају властитих прихода или чији су укупни приходи за издржавање испод нивоа новчане помоћи утврђене овим законом, који немају вишак стамбеног простора, који немају другу имовину из чије се вриједности могу осигурати средства за издржавање, који немају обвезнике издржавања у складу са Породичним законом или ако ти обвезници издржавања због инвалидности или других објективних спријечености нису у могућности и способни да их издржавају и извршавају обавезу издржавања.