Данас је у Центру за социјални рад Сребреница одржан први састанак са Центром за женска права са којим ћемо у сљедећој години имати сарадњу са циљем пружања бесплатне правне помоћи, прихолошке помоћи, мобилни тимови за рад са жртвама породичног насеља и све друге врсте помоћи женама на терену.

Центар је правно-заговарачка организација посвећена унапређењу положаја жена и дјеце у свим друштвеним односима.

Заступање родно-праведног и антидискриминаторног концепта у свим друштвеним односима, за бољи положај жена и дјеце.

Вјерујемо да ће Република Српска и Босна и Херцеговина постати демократско друштво које његује културу ненасиља и мира, утемељено на принципима људских права и родне једнакоправности.

Кроз овај пројекат унаприједићемо положај жртава родно заснованог насиља и трговине људима у приступу репарацијској правди.

Одговор правног система на случајеве родно заснованог насиља више усмјерен ка правима жртве, значи да се систем фокусира на потребе и заштиту жртава, а не само на кажњавање починитеља. Овакав приступ укључује осигуравање приступа приступа правима и услугама, сигурносне мјере и подршке, те жртвама омогућава адекватна заштита и подршка током и након кривичног поступка. Центар за социјални рад у сарадњи са Центром за женских права ради на развијању система који препознаје и схвата учинке родно заснованог насиља на жртве и њихове потребе, те омогућава њихову заштиту и оснаживање.

Стратешки циљ I: Осигурати приступ правди и услугама за жене жртве родно заснованог насиља, уз подршку пред правосудним и сервисним институцијама

Стратешки циљ II: Пружање правне и психолошке помоћи жртвама трговине људима с циљем спрјечавања ретрауматизације и олакшавања приступа правди, укључујући и остваривање права на обештећење у кривичном поступку.

Стратешки циљ III: Искоријенити предрасуде и стереотипе у примјени закона, јавних политика и поступању институција у ланцу система заштите према жртвама родно заснованог насиља и трговине људима.

Стратешки циљ IV: Јачање ванинституционалног модела пружања заштите жртвама родно заснованог насиља и жена у ризику коју пружају помагачице из заједнице.

Подјелите ову вијест на друштвеним мрежама!