Данас је у Бијељини констутуисан ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ САВЕЗА ОПШТИНА И ГРАДОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

За подпредсједника је изабран Драгић Глишић директор Центра за социјални рад Сребреница а за предсједника директор Центра за социјални рад Бања Лука Ирена Јолџић.

„Одбор је формиран као стално радно тијело Савеза основан за разматрање питања из области локалне социјалне политике (запошљавање, социјална и дјечија заштита, социјална инклузија, безбједност и здравље на раду, заштита особа са инвалидитетом и слично), као и међуопштинске сарадње у дјелокругу Одбора и других питања из области које покрива Одбор.“ рекао је Драгић Глишић потпредседник одбора за социјалну политику Републике Српске.

Овај одбор ће имати улогу да:

  • прати, анализира и разматра питања и проблеме у поменутим областима и своја мишљења, закључке, иницијативе и приједлоге подноси Предсједништву и чланови Савеза, органима, установама и организацијама Републике Српске и домаћим и међународним партнерима Савеза.
  • прати и анализира стање у правном оквиру који уређује социјалну политику и иницира пред органима Савеза и националним институцијама његову промјену или унапређење;
  • разматра нацрте закона и других прописа, стратегија и планова из области из дјелокуруга рада и о томе дефинише ставове, мишљења и приједлоге;
  • је и форум за размјену међуопштинских искустава и добре праксе и ппдстицање сарадње градова и општина у остваривању локалне самоуправе, као и сарадње Савеза и њених партнера у том процесу.
  • даје стручну подршку, приједлоге и иницијативе за формулисање пројектних активности и непосредно се укључује у развијање пројеката везаних за јачање капацитета и унапређење и развој локалне самоуправе ,

Помоћник министра здравља и социјалне заштите Републике Српске Владимир Макарић изјавио је да је за што бољу здравствену заштиту кључна добра сарадња са јединицама локалне самоуправе.

– „Са Савезом општина и градова имамо добру сарадњу и плод сарадње су различите заједничке активности, а вјерујем да ће и оснивање Одбора за социјалну политику СОГРС, допринијети да заједничким снагама идемо у нове побједе ка рјешавању социјалне проблематике у Републици Српској“, рекао је Макарић.

Састанку су присуствовали и представници из Македоније који воде регионални пројекат чији назив је “Социјална права за рањиве групе”, а Савез општина и градова је партнер регионалног пројекта. Координатор програма Боран Иваноски из секретаријата НАЛАС у Скопљу (регионална организација која покрива 13 Савеза у региону југоисточне Европе), рекао је да је циљ мреже да подрже Савезе и изграде њихове капацитете.

– „Оснивањем Одбора за социјалну политику СОГРС, Савез ће ојачати у смјеру комуникације локалне самоуправе преко Савеза до централне власти у циљу побољшања нивоа социјалне политике на локалном нивоу”, рекао је Иваноски.

Подјелите ову вијест на друштвеним мрежама!